Hospodářské výsledky

Zde budou pravidleně zveřejňovány finanční výkazy v souladu s novelou Obchodního zákoníku.

Výroční zpráva 2018