Hospodářské výsledky

Zde budou pravidleně zveřejňovány finanční výkazy v souladu s novelou Obchodního zákoníku.

STASS - Výroční zpráva 2017 s výrokem.

STASS - návrh stanov 2018.

STASS - výroční zpráva 2015 s výrokem.pdf (1946161)