Pozvánka na Valnou hromadu

12.02.2015 11:45

Představenstvo akciové společnosti Stass, a.s., se sídlem Zlín, J.A. Bati 5520, PSČ: 760 01, IČ: 18811396, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499, svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a článkem 6 odst. 5 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. března 2015 od 11:00 hodin v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady: viz soubor ke stažení zde.