Pozvánka na Valnou hromadu

01.06.2016 13:06

Představenstvo akciové společnosti Stass, a.s., se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499, IČ 18811396 svolává řádnou valnou hromadu na pondělí, 27.6.2016  od 11,00 hodin v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512.

Pozvánka v kompletním znění  zde .